Mie Pangsit Siantar & Kwetiaw Goreng, Pasar Modern BSD

Leave Comment

Mie Pangsit Siantar pic by Andika Pandjaitan
Mie Pangsit Siantar
pic by Andika Pandjaitan

Mienya kecil2 tapi rasanya boleh juga. Harga per porsinya 20rban kalo gak salah.

Andika Pandjaitan

mie_pangsit_siantar_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *